Isolatiechape

Definitie
 
De vloeropbouw bestaat uit:
 • De draagvloer
 • De verscheidene tussenlagen, gelegen tussen draagvloer en de vloerbekleding, elk met hun specifieke doelstellingen namelijk:

  • de onderlaag (synoniemen: uitvlaklaag, uitvullaag )
  • een eventuele scheidingslaag.
De functie van de onderlaag bestaat er vooral in alle oneffenheden weg te werken, zoals plotse en/of grote peilverschillen, leidingen, kanalen, Ö
De onderlaag maakt het mogelijk de isolatielagen en/of dekvloeren in een vrij constante dikte aan te brengen.
 
De werken omvatten
 • Het nazicht van de draagvloer
 • De controle van de peilen
 • Het signaleren van eventuele gebreken, uitvoeringsfouten en/of overschrijdingen van de toleranties
 • De controle van de temperaturen en eventueel het verwarmen tot de minimumtemperatuur
 • Het leveren en plaatsen van de nodige bekistingen en/of uitsparingen
 • De voorbereiding van de ondergrond
 • Het aanmaken van de specie en het storten van de onderlaag
 • De afwerking van het oppervlak van de onderlaag
Verschillende soorten onderlagen
 
Gewone cement-rijnzand chape
Schuimbeton
Hoogovenslakkenkorrels (lithier)
Pu hardschuim
Polystyreenkorrels (EPS)
Vermiculite
Thermogran
Styrobet
Isobet
Sonotherm
Argex
 

 
Links
 
 
Bekijk enkele PDF-bestanden